Proč zvolit Icarauto?
Nejmodernější technologie Nejmodernější technologie
Používáme světovou špičku ve své třídě
Online rezervace On-line rezervace
Zarezervujte se do pneuservisu ihned a jednoduše
Přístup k práci Profesionální servis
Profesionální a rychlý servis je samozřejmostí
SMS upomínky SMS upomínky
O stavu rezervace Vás budeme informovat prostřednictvím sms
SMS upomínky Essox
Nově lze nakupovat na splátky. Pro více informací nás kontaktujte
Na provozovně můžete
platit kartou


Nadměrná spotřeba oleje

Nadměrná spotřeba oleje

NADMĚRNÁ SPOTŘEBA MOTOROVÉHO OLEJE:

PŘÍČINY, ČASTÉ PROBLÉMY, NÁSLEDKY, ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Zvýšená nebo vysoká spotřeba motorového oleje je častým scénářem, který přitahuje naši pozornost. Proč? Zaprvé, majitelé automobilů se zajímají, co už se dá považovat za nadměrnou nebo vysokou spotřebu oleje. Zadruhé, proč se spotřeba oleje zvyšuje? A poslední otázka: co dělat?
Vezměme to hezky popořádku.

  

CO UŽ SE DÁ POVAŽOVAT ZA ZVÝŠENOU NEBO VYSOKOU SPOTŘEBU MOTOROVÉHO OLEJE?

U většiny motorů s nízkým a středním litrovým výkonem (tj. 70 až 75 k/l) odpovídá běžná spotřeba oleje poklesu jeho hladiny od horní ke spodní rysce na měrce (za celou dobu životnosti oleje).

Výkonné motory pro běžný provoz (nikoli motory závodní) jsou kvůli zachování optimálních parametrů navrženy s velkorysejším mazáním pro lepší odvod tepla od klíčových součástí pístů a válců. Tomu odpovídá i zvýšená spotřeba oleje. U většiny motorů V6 a V8 například výrobce připouští spotřebu oleje až 1 litr na 1000 km. Na 10 000 km tak může spotřeba činit až 10 litrů, což je zhruba 1,5–2krát tolik, než činí celý objem náplně. Výrobci se ve skutečnosti pojišťují.

Spotřeba oleje je silně závislá na provozním režimu. Spotřebu oleje zvyšuje chod motoru v otáčkách kolem jmenovitého výkonu. Také v městském cyklu s častým bržděním motorem dochází k nasávání oleje přes vodítka ventilů. V těchto režimech (nebo jejich kombinaci) tak může spotřeba oleje opravdu dosáhnout až 1 l na 1000 km. V klidnějším příměstkém provozu ale může klesnout třeba na 0,1 l na 1000 km.

PROČ SE SPOTŘEBA OLEJE ZVYŠUJE?

Zvýšená nebo vysoká spotřeba oleje může mít následující příčiny:

• Nekvalitní olej; 
• Zvýšené opotřebení součástí pístů; 
• Ztráta pohyblivosti stíracích kroužků; 
• Prosakování kolem ventilových dříků; 
• Vadné odvětrávání klikové skříně; 
• Úniky oleje; 
• Průnik oleje do výfukového potrubí přes turbodmychadlo; 
• Průnik oleje do chladicí soustavy.

Jak vidíte, příčin není mnoho, ale dohromady pokrývají celý motor.

Nekvalitní olej, např. v podobě směsi minerálních olejů bez aditiv, se může dostat do motoru podvodnou náhradou známé značky za laciný komerční výrobek. Nebo může být vybrán nevhodný olej pro konkrétní motor, prostředí a provozní podmínky. Výrobci zpravidla uvádějí doporučení pro výběr oleje v daném regionu a také doporučují vlastní značku.

Místo toho lze použít levnější olej stejné kvality, ale je třeba mít spolehlivého dodavatele nebo provést zkoušku oleje. 
I správně fungující motor bude s různě kvalitními oleji vykazovat široké rozmezí spotřeby oleje. Nejdůležitější roli však nehraje samotná spotřeba oleje, jako následky provozu s nedostatečně kvalitním mazáním. Nekvalitní olej rychle mizí ze stěn válců a v důsledku rychlejší degradace po sobě zanechává silnější vrstvy karbonu a laků.

Slabší schopnost čištění a dispergace má za následek horší odvod usazenin z oblastí tření a zvýšené opotřebení příslušných součástí otěrem. Nízká odolnost proti alkáliím a korozi zintenzívňuje korozní opotřebení. Což v důsledku spouští druhou a třetí příčinu zvýšené spotřeby oleje. To vše pak přispívá k plýtvání.

Zvýšené opotřebení v oblasti válce přispívá ke zvýšené spotřebě oleje zejména kvůli zvětšení mezery v drážce pro stírací pístní kroužek. Pokud je zachována pohyblivost a elasticita kroužků, další faktory už u pístů a válců nehrají tak důležitou roli. Velká mezera v drážce může vést až k situaci čerpání oleje. Když se píst pohybuje směrem dolů, kroužek stírá olej a ten se dostává pod něj. Jakmile se horní kroužek pístu opře o spodní okraj drážky, olej je vytlačen nahoru. Část oleje se tak přimísí do spalování.

Pokud dochází k intenzivnímu spalování oleje a ze součástí pístů a válců se nestírají vzniklé laky, dříve či později dojde k zakarbonování kroužků. Kroužky současně přestanou plnit svou funkci:

• zajišťování komprese, tj. zachování potřebného množství okysličovadla ve spalovací komoře 
• odstraňování, tj. stírání oleje

Jako první většinou selžou stírací kroužky, protože jsou nejvíce zaolejované.

Tyto procesy se navzájem podporují, čímž dále zintenzívňují spalování oleje, opotřebení a karbonizaci, což může zhoršit stav motoru natolik, že přestane startovat, dojde k podpálení ventilů nebo selhání některých součástí válce.

Za provozu jsou těsnění ventilových dříků vystavena působení vysokých teplot, což snižuje jejich elasticitu. Abrazivní částečky v oleji (karbonylové sloučeniny) opotřebovávají těsnicí plošky, vodítka i dříky. Provozní životnost těchto skupin tak silně závisí na způsobu provozu (přehřívání motoru) a kvalitě oleje (schopnosti ochrany proti opotřebení a otěru).

Každý systém odvětrávání klikové skříně musí bez ohledu na konstrukci zajistit odpovídající odvod plynů, aby chránil olej před oxidací a znečištěním a současně snižoval tlak v karteru kvůli zachování funkce těsnění. Plyny v klikové skříni obsahují logicky také olejové výpary, jejichž koncentrace závisí na teplotě oleje, potažmo na režimu provozu motoru a účinnosti chlazení oleje.

Olejové výpary se zachytávají na odlučovači a stékají zpět do klikové skříně. Při dlouhodobém provozu motoru se znečištěným olejem se účinné plochy odlučovačů postupně zanášejí směsí produktů nedokonalého spalování, karbonových úsad, škodlivých částic apod. Navzdory zvýšenému průtoku plynů a olejových výparů vede snížení průtočného průřezu k poklesu účinnosti „návratu“ oleje. Je tomu tak proto, že princip odlučování oleje je v ostrém protikladu s překážkami průtoku na ostrých hranách, a právě ty se znečistí jako první. Tlak v klikové skříni se zvyšuje a nakonec může olej vystříkat přes netěsnosti.

Další příčina zvýšené spotřeby oleje nesouvisí s plýtváním. Netěsnosti se často vyskytují na ucpávkách, a to kvůli nízké kvalitě, opotřebení (znečištěným olejem), nesprávné instalaci nebo přehřívání. Olej může unikat také přes těsnění, která ztratí své schopnosti a těsnost, např. při nárazu do olejové vany, v místech upevnění snímačů apod. Kromě selhání těsnění pod hlavou válců se všechny netěsnosti projeví zejména při zvýšení tlaku v klikové skříni.

Pokud selže těsnění v turbodmychadle, může olej proniknout do výfukového potrubí přes turbínu. Tento olej, který vstupuje do turbodmychadla jako mazivo pro ložiska pod tlakem, se pak ve výfukovém oleji samozřejmě spálí nebo z něj prostě vyjde ven. Životnost tohoto olejového těsnění také závisí na podmínkách (teplotě) a kvalitě oleje.

K průniku oleje do chladicí soustavy může dojít při částečném porušení těsnění v oblasti mezi válcem a chladicími kanálky. Příčinou může být nekvalitní těsnění, nesprávné utažení šroubů nebo nerovnoběžnost bloku motoru a hlavy válců.

CO DĚLAT PŘI NADMĚRNÉ SPOTŘEBĚ OLEJE?

Kvůli lepší přehlednosti jsme seřadili příčiny, diagnostické postupy, následky a nápravná opatření do přehledné tabulky.   

Příčina Následek Diagnostika Co dělat?
1 Nekvalitní olej Zvýšená spotřeba oleje (spalováním); Intenzivní karbonizace; Silné znečištění motoru; Zvýšené opotřebení třecích součástí; Snížení komprese a zhoršení průběhu spalování; Zkrácení životnosti oleje; Ztráta elasticity olejových těsnění; Porucha motoru. Karbonové úsady okolo víčka plnicího hrdla; Rychlé znečišťování oleje; Metoda „kapkové zkoušky“; Rychlý postup pro stanovení obsahu vody, pevných částic a viskozity; Laboratorní zkoušky oleje. Vyměňte nevhodný olej. Použijte správný olej podle typu motoru a režimu provozu;  Zajistěte ochranu spalovacího motoru technologií aditiv Atomium.
2 Zvýšené opotřebení součástí válců a pístů Výraznější čerpání oleje stíracím kroužkem;  Zvýšená spotřeba oleje (spalováním);  Intenzivní karbonizace;  Karbonizace kroužků. Modrý kouř při jízdě s vyšší zátěží nebo trvale (neplatí pro dieselové motory);  Nižší komprese. Obnovte správný technický stav technologií aditiv Atomium;  Vyměňte součástí válců a pístů.
3 Ztráta pohyblivosti kroužků  (ulehnutí, karbonizace) Výraznější čerpání oleje stíracím kroužkem; Zvýšená spotřeba oleje (spalováním);  Intenzivní karbonizace; Postupná ztráta výkonu a zhoršování reakce na otevření škrticí klapky;  Zvýšená spotřeba paliva.   Modrý kouř při jízdě s vyšší zátěží nebo trvale (neplatí pro dieselové motory);  Úbytek výkonu a horší reakce na otevření škrticí klapky; Vyšší spotřeba paliva. Intenzivní karbonizaci může doprovázet zvýšení komprese nad běžné hodnoty. Proveďte propláchnutí motoru s technologií aditiv Atomium;  Spalte karbonové úsady provozem ve vysokých otáčkách; Opravte motor.
4 Nefunkční ventilová těsnění Zvýšená spotřeba oleje (spalováním); Možné podpálení ventilů. Modrý kouř ve vysokých otáčkách, který při 5. až 10. protočení zmizí (neplatí pro dieselové motory);  Měrná spotřeba oleje je typicky nižší na dálnici než ve městě. Vyměňte ventilová těsnění; Vyměňte vodítka a ventily.
5 Vadný systém odvětrávání klikové skříně Zvýšená spotřeba oleje (spalováním); Intenzivní karbonizace; Zvýšené opotřebení třecích součástí; Snížení komprese a zhoršení průběhu spalování; Zkrácení životnosti oleje. Karbonové úsady okolo víčka plnicího hrdla; Rychlé znečišťování oleje. Vyčistěte systém odvětrávání klikové skříně.
6 Úniky oleje přes netěsnosti Zvýšená spotřeba oleje; Znečištění motorového prostoru a okolního prostředí olejem. Zkouška s papírem – 20 minut – ani jedna kapka;  Úniky oleje (mimo únik přes zadní olejové těsnění). Zjistěte příčinu zvýšeného tlaku plynů v klikové skříni (viz str. 2 a 5);  Eliminujte úniky.
7 Průnik oleje do výfukového potrubí přes turbínu Zvýšená spotřeba oleje; Selhání turbíny; Selhání katalyzátoru. Odkapávání oleje z výfukového potrubí při studeném motoru (zkouška přiložením papíru ke koncovce výfuku);  Modrý kouř z výfuku při zahřátém motoru;  Stopy oleje na spojích (přírubách) výfukového potrubí. Vyměňte olejová těsnění; Opravte nebo vyměňte turbodmychadlo.
8 Průnik oleje do chladicí soustavy Zvýšená spotřeba oleje; Zhoršování kvality chladicí kapaliny; Zhoršování odvodu tepla; Průnik chladicí kapaliny do mazání a ztráta schopností oleje; Působení vody. Zaolejování chladicí kapaliny (zakalení, změna barvy); Průnik vody do mazacího oleje (tvorba pěny). Opravte motor.  

 

ZVÝŠENÁ SPOTŘEBA OLEJE. JAK MŮŽE ATOMIUM POMOCI?

Mimořádně vysoká spotřeba oleje nastává při propálení nebo zničení tělesa pístu, ale k tomu netřeba komentáře. Oprava motoru ošetřeného aditivem Atomium může být v těchto případech levnější, protože nebudou dotčeny vložky válců a ložiska.

U dieselových motorů se může modrým kouřem a zápachem oleje a paliva projevovat nefunkční válec. I v tomto případě je spotřeba oleje vyšší. Příčinou nejčastěji bývá vadné vstřikovací zařízení. Technologie Atomium může v těchto situacích pomoci, konkrétně jde o přidání aditiva Atomium do mazacího oleje kvůli obnovení správné komprese a/nebo do motorové nafty za účelem obnovení funkce palivového čerpadla.

Další články k tématu:
Zvýšená spotřeba paliva?    Trpí Váš motor kouřivostí?    Účinky použití maziv Atomium